18889166667

Z18889166667

建筑设计院安徽境内九条道路改造及零星工程

发布时间:2018-08-21    来源:建筑设计院    浏览:

今年4月份,建筑设计院受宿州某单位的委托,对宿州市某地区的九条道路及零星工程进行改造设计,其中甲方更是针对每一条路的不同等级,提出提出了不同的设计要求。
    
    1.某路段设计说明:

    
    1.改造路面名单:

    
    2.路面断面:

    
    3.改造细部:

一键拨打电话